Habari za kitaifa na kimataifa kutoka nyanja zote
Star TV Tanzania (Identity Code: C0005)
TV Station