Neema yako yanitosha
Mchungaji Elisha E. Nyamlundwa (Namba ya Utambulisho: R0032)
Msimamizi wa kanisa
River of Life (Kiwanda cha yeboyebo)
Pwani, Mkuranga, coast regional
Tanzania
Mchungaji Elisha E. Nyamlundwa (Namba ya Utambulisho: R0032)
Msimamizi wa kanisa
River of Life (Kiwanda cha yeboyebo)
Pwani, Mkuranga, coast regional
Tanzania

Ujumbe Binafsi

Fundisho la neema kinyume na sheria ndiyo njia bora na pekee ya kutukamilisha sisi watakatifu wa siku za mwisho ambazo zilianza pale roho mtakatifu aliposhuka.

Jiandikishe bure

Washirika wa Thamani

Pokea baraka upate nguvu

BARAKA

Changia mradi ya jumuiya

CHANGIA

Tuma sala maalum

MAOMBI

Duka

DUKA

Onyesha huduma zote

Huduma zote