uongozi ni utumishi
Askofu Nickson J. Kalinga (Namba ya Utambulisho: R0031)
Askofu
Bethel river of life (Stanley sec school)
Dar es Salaam, Temeke, Dar es salaam
Tanzania

Katika kila njia tunayochagua maishani, mara nyingi tunaomba muongozo kutoka mbinguni. Tunatafuta namna bora na ya hali ya juu ambayo itatuimarisha kwa kuimarisha zaidi Imani zetu, ambazo zitaongeza thamani ya maisha yetu na zitatupa ujasiri wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha. Niruhusu niwe sauti yako. Niruhusu nikuletee ufahamu zaidi maishani mwako. Niruhusu nikupe furaha kupitia neno la Mungu wakati wa shida. Kwa kukutumia sala na baraka kwa njia ya haraka itakupatia nguvu na matumaini ya ajabu ambavyo vitaongeza thamani ya maisha yako.
Kumbukumbu la Torati 15:10- “ Mpe kwa kweli, wala moyo wako usisikitike utakapompa; kwa kuwa atakubarikia BWANA Mungu wako,kwa neno hili katika kazi yako yote, na katika kila utakalotia mkono wako."